Nasz zespół

KIEROWNICTWO

General Manager

Główny menadżer

HR

Oficjalny Menedżer

Production Manager

Kierownik produkcji

Products Manager

Menedżer produktów

Purchase Manager

Menedżer zakupów

Sales Manager

Kierownik Sprzedaży